Сонгуулийн дүнг мэдээгүй хүн бол талбай дээр ирээд л Чингисийн талбай гэсэн нэртэй бол АН ялсан байна. Сүхбаатарын талбай гэсэн нэртэй бол МАН ялсан байна гэж мэдэх боломжтой болжээ