Budget Observer

Budget Observer

Хөгжлийн банкны энэ их зардлыг хэн төлж байна вэ?

Ер нь Хөгжлийн банкны үйл ажиллагааны зардал төсвөөс гардаг уу, эсвэл бондын мөнгөнөөс үү? Аль нь ч байсан үрэлгэн зарцуулж байна. Хэрвээ бондын мөнгөнөөс гардаг бол бүр ноцтой. Яагаад гэвэл аливаа зардалд бас хүү бодогдоно гэсэн үг.

Ил тод байдал сан