Нийтлэлч: www.zasag.mn

Хүүхдийн мөнгийг зөвхөн зорилтот бүлэгт олгож, ирээдүйд нөхөн олгохгүй байхаар төсвийн тодотголд тусгажээ

-Суудлын автомашины онцгой албан татварыг нэмэгдүүлэх, Хувь хүний орлогын албан татварыг шатлалтай болгох, Хадгаламжийн хүүгийн орлогод татвар ногдуулж эхлэх, Нийгмийн даатгалын сангийн шимтгэлийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авна гэж заажээ-

www.zasag.mn

Улсын нөөц, онцгой байдлын салбарт үүссэн өр төлбөрийг бүрэн шийдлээ

-Засгийн газрын хуралдаанаар нийт 1,708 ,118,520 төгрөгийг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг Сангийн сайдад, энэхүү тогтоолд заасан барааг 2017 оны III улиралд нөхөн бүрдүүлэх арга хэмжээ авахыг Монгол Улсын Шадар сайдад даалгалаа-

www.zasag.mn