Нийтлэлч: О.Нар

Ардчилсан нам дотооддоо ардчилалгүй байна

Ардчилсан нам Их хурлаа хийхээ зарлан, намын дүрмийн шинэчлэлээ хаа хаанаа ярьж байгаа энэ үед хамгийн чухал санал, зөвлөмжийг өгөх намын хариуцлагатай бөгөөд чухал албыг хашдаг үүрийн дарга нараа сонсох, тэдний санал зөвлөмжийг намын шинэчлэлд тусгах үүднээс АН-ын үүрийн дарга, идэвхтэн гишүүдийн дунд хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

О.Нар