Нийтлэлч: Ил тод байдал сан

Энэ хоёр үйлдвэрчний эвлэлийг эрэн сурвалжилж байна!

-Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлд даатгуулагчдыг төлөөлсөн гурван хүнээс МҮЭ-үүдийн холбооны төлөөллөөс гадна илт ашиг сонирхлын зөрчилтэй нөгөө хоёр этгээдийг солихгүй хэвээр үлдээж байгаа нь ойлгомжгүй хэвээр үлдлээ-

Ил тод байдал сан