Нийтлэлч: 24цаг.мн

Төвийг сахих бодлогыг гүйцэлдүүлэх нөхцөл, үр дагавар

Монгол Улсын эсрэг ОХУ, эсвэл БНХАУ дайн өдөөх боломж байхгүй. Бид 1993 онд ОХУ-тай, 1994 онд БНХАУ-тай хоёр орны харилцааны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлсэн Найрамдал, хамтын ажиллагааны тухай гэрээг тус тус байгуулсан бөгөөд эдгээр баримт бичигт хоёр хөрш маань Монгол Улсын тусгаар тогтнол, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хүндэтгэн үзэхээ дахин нотолсон байдаг.

24цаг.мн