Post

АНУ-д ажиллах иргэд гэр бүлийнхээ гишүүдийг хамт авч явах боломжтой боллоо

Politik.mn 91 үзсэн78

Монголчууд АНУ-д албан ёсны хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах боломжтой болоод байгаа билээ. АНУ-ын “Эйч-2” (H-2) хөтөлбөртэй холбогдуулж Гадаад харилцааны яамнаас гаргасан албан ёсны мэдээллийг хүргэж байна.

 1. АНУ-ын “Эйч-2” (H-2) хөтөлбөр гэж юу вэ?

Энэ хөтөлбөр нь АНУ-д гадаадын ажиллах хүчин богино хугацаагаар оруулж ирэх зохицуулалт бүхий дотоодын ажил олгогчийн санаачилгаар хэрэгждэг хөтөлбөр юм. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн салбарын буюу “Эйч-2Эй” (H-2A), бусад салбарын буюу ”Эйч-2Би (H-2B) гэсэн визийн ангиллаар гадаадаас ажиллах хүч богино хугацаагаар, улирлын чанартай ажил эрхлүүлэхээр оруулж ирдэг. Ажил олгогчийн санаачилгаар хэрэгждэг тул гадаадаас оруулах ажиллах хүчний тоо, аль улсаас авах болон тэдгээрийн замын зардал, эрүүл мэндийн даатгал, орон байрны хангамж зэргийг ажил олгогч нь өөрөө хариуцан хэрэгжүүлдэг.

 1. АНУ-ын Засгийн газрын зүгээс хэрхэн оролцдог вэ?

Гадаадаас ажиллах хүч оруулах ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг, хяналт тавьдаг байгууллага нь АНУ-ын Хөдөлмөрийн яам юм. Хөдөлмөрийн яам нь АНУ-ын ажил олгогчид гадаадаас ажиллах хүч оруулах зөвшөөрөл буюу labor certificate олгодог. Улмаар гадаадаас авах ажиллах хүчний тоо, ажил олгогч компаниудын мэдээлэл, гадаадаас ажиллах хүч авахад зуучлагч компаниудын мэдээлэл зэргийг нээлттэй мэдээлдэг (дээрх мэдээллийг Хөдөлмөрийн яамны цахим хуудаснаас авах боломжтой).

Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-наас “Эйч-2“ (H-2) ангиллын визээр иргэд нь ажиллах эрхтэй гадаадын орнуудын жагсаалт”-ыг жил бүр шинэчлэн баталдаг. Энэ жагсаалтад тухайн улс улиран багтах нь тухайн орноос жил бүр АНУ-д ирж буй богино хугацааны хөдөлмөр эрхлэхээр ирсэн ажилчдын ажлын байрыг цаашид үргэлжлүүлэн хадгалах, хөдөлмөрийн гэрээг сунгах үндсэн нөхцөл болдог. Түүнчлэн АНУ-ын Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS) нь гадаадын ажилчдад виз олгох эсэх талаар урьдчилан зөвшөөрөл (petition) олгодог.

 1. АНУ-д ажиллах гадаадын ажиллах хүч авах үйл явц ямар үе шаттай хэрэгждэг вэ?

Ажил олгогч нь гадаадаас ажиллах хүч авах зөвшөөрлийг АНУ-ын Хөдөлмөрийн яамнаас авна. Зөвшөөрлийн дагуу Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-наас баталсан жагсаалтад багтсан орнуудаас ажил хүч авах санал буюу job offer өгнө. Ажил олгогч өөрөө ажилчнаа сонгосон тохиолдолд тухайн ажилчинтай, харин зуучлагч компаниудаар дамжуулан ажилчдыг авах бол гэрээ байгуулах замаар хэрэгжүүлнэ.

“Эйч-2Эй” эсвэл “Эйч-2Би” ангиллын визээр ажилчид авах хүсэлтээ Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Иргэншил, цагаачлалын албанд гаргана. Ажил олгогчийн хүсэлтийг Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Иргэншил, цагаачлалын алба дэмжсэний дараа тухайн улсад суугаа АНУ-ын ЭСЯ-нд мэдэгдэж, ажилчид тухайн ЭСЯ-нд “Эйч-2Эй” эсвэл “Эйч-2Би” ангиллын виз мэдүүлэх эрх нь нээгдэнэ.

http://www.ustraveldocs.com/mn_mn/mn-niv-typework.asp

 Тухайн улсад суугаа АНУ-ын ЭСЯ виза олгосон тохиолдолд ажилчид АНУ-д ирэх эрхтэй болох бгөөд Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Гааль, хил хамгаалах албаны ажилтан АНУ-д байх хугацааг тогтоож, хилээр нэвтрүүлнэ.

 1. “Эйч-2” хөтөлбөртэй холбоотой бусад мэдээлэл

2018 оны “Эйч-2“ (H-2) ангиллын визээр иргэд нь ажиллах эрхтэй гадаадын орнуудын жагсаалт”-д Монгол Улс багтсан бөгөөд “Эйч-2Эй” (Н-2А) хөтөлбөрт 83, харин “Эйч-2Би” (Н-2В) хөтөлбөрт 82 орон тус тус хамрагдсан байдаг.  Жагсаалтад багтсан орнуудын жагсаалтыг Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-ны цахим хуудсаас үзэж болно.

 https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-announces-countries-eligible-h-2a-and-h-2b-visa-programs

Тус жагсаалт нь 2018 оны 1 дүгээр сарын 18-наас 2019 оны 1 дгээр сарын 18 хүртэл нэг жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-2a-temporary-agricultural-workers

https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-2b-temporary-non-agricultural-workers

АНУ-ын Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-наас Н-2В ангиллын визээр авах ажилчдын тоог тогтоодог. Тухайлбал, 2018 онд Н-2В ангиллын хөдөө аж ахуйн бус салбарт  түр ажилчид  авах тоон хязгаарыг 66 мянга гэж тогтоосон. “Эйч-2” (H-2) визээр АНУ-д ажиллахаар ирж буй гадаадын иргэн нь гэр бүлийн гишүүдээ хамт авч явах боломжтой. Гэр бүлийн гишүүдэд нь “Эйч-4” (Н-4 ангиллын виз олгодог.

 https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-nonimmigrant-workers

 http://www.ustraveldocs.com/mn_mn/mn-niv-typework.asp

 1. Гадаадаас ажиллах хүч авах зөвшөөрөлтэй АНУ-ын ажил олгогчийн жагсаалтыг хаанаас авах вэ? 

Энэ жагсаалтыг АНУ-ын Хөдөлмөрийн яамны Гадаадаас ажиллах хүч авах зөвшөөрөл хариуцсан газар (OFLC)-ын цахим хуудсаас  үзэх боломжтой.  Тус газраас 2018 онд “Эйч-2Эй” зөвшөөрлийг 1787, “Эйч-2Би” зөвшөөрлийг 1124 ажил олгогчид  олгосон байна.

 https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/performancedata.cfm#dis

 1. Гадаадаас ажиллах хүч авах зөвшөөрөлтэй АНУ-ын ажил олгогч өөрөө эсхүл зуучлагчаар дамжуулан ажилчид авч байгаа эсэхийг яаж мэдэх вэ?

АНУ-ын ажил олгогч нь гадаадаас ажиллах хүч авахдаа зуучлагчаар дамжуулах тохиолдолд тухайн ажил олгогч нь өөрийн сонгосон зуучлагчийн мэдээллийг АНУ-ын Хөдөлмөрийн яамны Гадаадаас ажиллах хүч авах зөвшөөрөл хариуцсан газар (OFLC)-т мэдэгдэх үүрэг хүлээдэг. Тус газар нь зуучлагч байгууллагын талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа дамжуулан ил тод мэдээлдэг. Үүнд:

Ажил олгогчийн ажлын байрны саналтай холбоотой мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй түгээдэг.

https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/performancedata.cfm#dis

 Гадаадаас ажиллах хүч нийлүүлдэг зуучлагч компаниудын жагсаалт (Foreign labor Recruiter list)-ыг мөн олон нийтэд зориулан өөрийн цахим хуудаснаа нийтэлдэг.

https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/Foreign_Labor_Recruiter_List.cfm

 АНУ-ын ажил олгогч нь өөрөө ажилчнаа сонгон шалгаруулах боломжтой бөгөөд энэ тохиолдолд дээр дурдсан үе шатны дагуу тухайн ажилчны өмнөөс холбогдох зөвшөөрөл, визийн асуудлын эрх бүхий байгууллагад хандаж, үүнтэй холбоотой бүхий л хариуцлагыг хүлээнэ.

 1. Ажиллахыг хүссэн иргэн ажиллах зөвшөөрлөө онлайн шалгах боломжтой юу?

 Ажиллахыг хүссэн иргэн АНУ-ын Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-наас тус улсад ажиллахыг зөвшөөрсөн I-7970 баримт (receipt)-ыг ажил олгогчоос заавал авсан байх ёстой бөгөөд үүний дараа онлайн орж шалгах боломжтой.

 https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do цахим хуудсаар орж, I-797 баримтын дугаараар  нэвтэрч, мэдээллээ шалгах боломжтой.

 1. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой холбоосууд:

 АНУ-ын Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-ны

 https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-2a-temporary-agricultural-workers /Н-2А хөдөө аж ахуйн салбарын ажилчид/

 АНУ-ын Дотоодын аюулгүй байдлын яамны Иргэншил, цагаачлалын алба (USCIS)-ны

 https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-2b-temporary-non-agricultural-workers /Н-2В хөдөө аж ахуйн бус салбарын ажилчид/

 АНУ-ын Хөдөлмөрийн яамны Гадаадаас ажиллах хүч авах зөвшөөрөл хариуцсан газар (OFLC)

https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/

 АНУ-ын Төрийн департаментын:

 http://www.ustraveldocs.com/mn_mn/mn-niv-typework.asp

 http://www.ustraveldocs.com/mn_mn/mn-niv-typework.asp

 http://www.ustraveldocs.com/mn_mn/mn-niv-typework.asp#rights

 https://mn.usembassy.gov/mn/visas-mn/nonimmigrant-visas-mn/

Эх сурвалж: Гадаад харилцааны яам

Сэтгэгдэл (78)

 1. “Together with the whole thing that appears to be building within this specific area, a significant percentage of opinions are generally fairly stimulating. On the other hand, I appologize, because I do not give credence to your whole theory, all be it exciting none the less. It would seem to us that your commentary are not totally validated and in fact you are yourself not even totally certain of your argument. In any case I did appreciate reading through it.”

  http://fiverr.com/eebest8

 2. Looking forward to reading more. Great blog article.

  http://www.tri-cityherald.com/news/local/news-columns-blogs/article31757694.html

 3. Looking forward to reading more. Great blog post.Much thanks again. Much obliged.

  https://servicehandal.com/

 4. Thank you for your post.Much thanks again. Really Great.

  https://disqus.com/by/ojksnl4r/

 5. I simply want to say I’m beginner to blogging and site-building and absolutely enjoyed this web-site. Most likely I’m going to bookmark your blog post . You actually have exceptional writings. Thank you for revealing your blog.

 6. I really like and appreciate your blog article. Fantastic.

  https://www.youtube.com/seoservices

 7. I cannot thank you enough for the article.Thanks Again. Really Great.

  https://www.youtube.com/watch?v=4w4S7keXb5o

 8. A big thank you for your article post.Really thank you! Fantastic.

  https://www.youtube.com/watch?v=wqnPrWrXNWo

 9. “Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!”

  https://www.youtube.com/watch?v=l9envkbP2pU

 10. Thanks for sharing excellent informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal site.

 11. Hello. splendid job. I did not expect this. This is a excellent story. Thanks!

 12. I appreciate you sharing this blog post.Much thanks again. Want more.

  https://www.youtube.com/watch?v=lgjZUn6aXV4

 13. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 14. I truly appreciate this article.Thanks Again. Keep writing.

  https://www.youtube.com/watch?v=e1jv8DRgQ5Y

 15. “Fantastic article.Really looking forward to read more. Really Great.”

  https://www.youtube.com/watch?v=XyBGJwC0Azg

 16. My spouse and i were absolutely excited when John could do his basic research through the entire precious recommendations he made in your web site. It’s not at all simplistic just to possibly be handing out secrets and techniques which usually people have been selling. Therefore we realize we now have the writer to give thanks to because of that. The main illustrations you made, the simple site navigation, the friendships you will make it easier to create – it is mostly overwhelming, and it is helping our son and us feel that the idea is amusing, and that’s incredibly pressing. Thanks for the whole lot!

 17. Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 18. Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all important infos. I’d like to look more posts like this.

 19. Hi would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

 20. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 21. One other issue is when you are in a predicament where you do not possess a cosigner then you may want to try to make use of all of your financing options. You can get many grants and other grants that will present you with money to assist with education expenses. Thank you for the post.

 22. I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting .

 23. whoah this blog is wonderful i like reading your posts. Stay up the good paintings! You already know, lots of people are hunting round for this information, you can help them greatly.

 24. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 25. Good write-up, I am normal visitor of one’s website, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 26. I got what you mean , thanks for putting up.Woh I am glad to find this website through google. “If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.” by Seneca.

 27. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 28. “As I site possessor I believe the content material here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.”

  https://www.youtube.com/watch?v=pfpa3NumH3Q

 29. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 30. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 31. Hey, thanks for the article post.Thanks Again. Fantastic.

  https://www.youtube.com/watch?v=NOX6Ib-3IYc

 32. “Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!”

  https://www.youtube.com/watch?v=Td9gn8cm5DI

 33. Very good blog article.Really thank you! Awesome.

  https://www.youtube.com/watch?v=et5aENLpLa4

 34. of course like your web site but you have to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the reality on the other hand I will surely come back again.

 35. Looking forward to reading more. Great post. Want more.

  https://www.youtube.com/watch?v=AJE6Krvg3hI

 36. I definitely wanted to write down a small remark to appreciate you for all the fabulous secrets you are placing at this website. My particularly long internet search has finally been paid with reasonable content to write about with my friends and family. I would point out that most of us readers are unquestionably blessed to be in a perfect network with many awesome individuals with good plans. I feel extremely happy to have discovered the website page and look forward to really more brilliant moments reading here. Thanks once again for everything.

 37. You could certainly see your skills within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 38. Excellent site. Plenty of useful info here. I’m sending it to some friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your effort!

 39. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 40. “Thanks for your article. Another factor is that being photographer includes not only trouble in taking award-winning photographs but also hardships in getting the best camera suited to your requirements and most especially issues in maintaining the caliber of your camera. This can be very correct and visible for those photography enthusiasts that are directly into capturing a nature’s interesting scenes – the mountains, the forests, the particular wild or perhaps the seas. Visiting these daring places unquestionably requires a camera that can meet the wild’s unpleasant area.”

  https://www.youtube.com/watch?v=9FcrNTA9NNc

 41. Amoxicillin Drug Viagra Ratiopharm Kaufen Propecia Generique 2012 cheapest cialis Buy Clavamox For Cats Online Propecia Hsa Cialis buy accutane online canada

 42. One more thing. I believe that there are many travel insurance websites of respected companies that permit you to enter your trip details and find you the quotes. You can also purchase an international holiday insurance policy on-line by using the credit card. Everything you need to do is to enter your travel details and you can be aware of the plans side-by-side. Only find the program that suits your finances and needs and after that use your credit card to buy them. Travel insurance on the web is a good way to take a look for a respected company regarding international holiday insurance. Thanks for sharing your ideas.

 43. Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 44. I really like and appreciate your blog post. Awesome.

  http://eurotaxizamosc.pl/

 45. You made some decent factors there. I seemed on the internet for the issue and found most people will go along with along with your website.

 46. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 47. Im grateful for the blog post. Awesome.

  https://www.youtube.com/watch?v=CbW_t0DGF9k

 48. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Many thanks!

 49. One more issue is that video gaming became one of the all-time most important forms of excitement for people of every age group. Kids play video games, and also adults do, too. The particular XBox 360 is probably the favorite games systems for people who love to have hundreds of video games available to them, as well as who like to experiment with live with people all over the world. Thank you for sharing your opinions.

 50. Major thankies for the blog.Really thank you! Keep writing.

  https://www.youtube.com/watch?v=MYoULqRKu1k

 51. Thank you for the auspicious writeup. It in reality was a entertainment account it. Look complex to far delivered agreeable from you! By the way, how could we keep up a correspondence?

 52. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today..

 53. Im grateful for the post. Cool.

  https://www.youtube.com/watch?v=z31YHKyrVCQ

 54. Keep up the excellent work , I read few posts on this internet site and I believe that your site is real interesting and contains lots of good info .

 55. Fantastic items from you, man. I’ve take note your stuff prior to and you’re just too great. I actually like what you’ve got right here, really like what you are stating and the best way through which you assert it. You’re making it entertaining and you still care for to keep it wise. I can not wait to learn far more from you. That is really a great web site.

 56. Keep functioning ,remarkable job!

 57. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Glance complex to more delivered agreeable from you! However, how could we communicate?

 58. Thanks again for the blog.Really thank you! Cool.

  https://www.youtube.com/watch?v=qZSjLZzfnxA

 59. Thank you ever so for you blog.Thanks Again. Great.

  https://www.youtube.com/watch?v=dlgXMd5N9f8

 60. Rattling good info can be found on web blog . “You have to learn that if you start making sure you feel good, everything will be okay.” by Ruben Studdard.

 61. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 62. I have been checking out some of your posts and i can state clever stuff. I will make sure to bookmark your website.

 63. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 64. I value the blog post.Thanks Again.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZtnIHMPlcY0

 65. Thanks for your ideas. One thing I’ve got noticed is the fact that banks and financial institutions have in mind the spending habits of consumers while also understand that a lot of people max outside their own credit cards around the holidays. They properly take advantage of this specific fact and begin flooding a person’s inbox in addition to snail-mail box having hundreds of Zero APR credit card offers shortly when the holiday season ends. Knowing that if you are like 98% of all American public, you’ll jump at the opportunity to consolidate consumer credit card debt and move balances towards 0 rate credit cards.

 66. Admiring the commitment you put into your site and detailed information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 67. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any techniques to help reduce content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 68. Keep working ,terrific job!

 69. I’ve learned some important things as a result of your post. I might also like to express that there may be situation in which you will make application for a loan and never need a co-signer such as a National Student Aid Loan. However, if you are getting financing through a standard finance company then you need to be prepared to have a co-signer ready to enable you to. The lenders will base their very own decision on the few components but the largest will be your credit standing. There are some lenders that will as well look at your work history and make up your mind based on that but in most cases it will hinge on your scores.

 70. Well I definitely liked studying it. This article provided by you is very constructive for accurate planning.

 71. Thanks for the post.Much thanks again. Great.

  https://www.youtube.com/watch?v=UJsba7tOMc8

 72. This is one awesome blog.Really thank you! Really Great.

  https://www.youtube.com/watch?v=UJsba7tOMc8

 73. Very well written article. It will be useful to everyone who utilizes it, as well as myself. Keep up the good work – i will definitely read more posts.

 74. Thanks for your beneficial post. Over time, I have come to understand that the symptoms of mesothelioma cancer are caused by the particular build up associated fluid between your lining in the lung and the upper body cavity. The sickness may start within the chest place and distribute to other areas of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma include fat reduction, severe respiration trouble, nausea, difficulty swallowing, and swelling of the face and neck areas. It should be noted that some people with the disease usually do not experience every serious signs or symptoms at all.

 75. Wow, great blog. Much obliged.

  https://www.youtube.com/watch?v=MQhEcSdNUGA

Сэтгэгдэл үлдээх