Latest Post

Post

Р.Гончигдорж Цэцийг тохинуулж, зөв төлөвшил тогтооно

Өнөөдрийн нөхцөл байдалд тэрээр Цэц рүү зүтгэж байгаагаа хүлээгээд зогсохгүй, шалтгаанаа ч хэлж байна. Ингэхээр Р.Гончигдорж гишүүн болохгүй байгаа газарт очиж тохинуулах нь, зөв төлөвшил тогтоох нь хэмээн ойлгож болох нь ээ.

С.Бат

Asia/Africa

Карабах дахин дүрэлзэж эхлэв

Тэр цагаас хойш Азербайжан, Турк хоёр цэргийн салбарт нягт хамтран ажиллаж иржээ. Азербайжаны армийн хошуучаас дээш цолтой ахлах офицерүүд Туркийн цэргийн сургуулиудаар дамжин суралцаж, дадлага хийсэн юм.

Ш.Самбуу